รถยนต์ไฟฟ้า

ว่ากันด้วยเรื่องของยานยนต์

0 Comments

มาทำความรู้จักกับยานยนต์ไฟฟ้ากัน ยานยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือทางานร่วมกับเครื่องยนต์ นั่นก็ได้แบ่งออกเป็นหลายประเภทร่วมด้วยกัน งั้นเรามาทำความรู้จักประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าแต่ละแบบกัน ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) เป็นยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน และทำงานผสมผสานไปกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้มีแรงขับเคลื่อน และการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ Micro Hybrid (Start & Stop, S&S) Mild Hybrid (MHEV) Full Hybrid (FHEV) ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) เป็นยานยนต์ที่มีราคาสูงกว่าไฮบริด แต่ความสามารถก็เหนือขั้นกว่าด้วยเล่นกัน