ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีประโยชนน์อย่างไร

0 Comments

เป็นที่น่าตกใจหากทราบว่าในปี 2565 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดในประเทศไทย รองลงมาคือจังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ตามด้วยจังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ โดยอัตราการเสียชีวิต ผู้ชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าผู้หญิง ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตจะอยู่ในช่วงวัยทำงาน หรือช่วงอายุ 36-60 ปีมากที่สุด โดยเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากถึง 80 % ดังนั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดกับเราเมื่อไร เวลาไหน หากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน  อาจทำให้เราสูญเสียชีวิต หรือ พิการได้ และช่วงที่เรารักษาตัวทำให้เราขาดรายได้ เพราะฉะนั้น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจึงมีประโยชน์มากๆ ในปัจจุบัน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับการรักษาตัวได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถือว่าสะดวก และหายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลไปเลยก็ว่าได้ การมีประกันอุบัติเหตุทำให้เราอุ่นใจอยู่ไม่น้อย ยิ่งถ้าลูกค้าทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล